Zavolejte nám:
T (+420) 558 422 210
F (+420) 558 422 230

Technologie výroby

Společnost Beskyd Fryčovice, a.s. disponuje dostatečnou a efektivní výrobní kapacitou, která umožní rychle reagovat na potřeby trhu a plnit požadavky zákazníků.

Jedním z velmi důležitých projektů společnosti je zavádění vysokotlaké technologie pro zpracování potravin. Za spoluúčasti Výzkumného ústavu potravinářského Praha, VŠCHT PRAHA a společnosti ŽĎAS, a.s. bylo ve společnosti Beskyd Fryčovice vybudováno unikátní centrum vysokotlakých technologií pro výzkum a vývoj ošetřování potravin velmi vysokým tlakem. V roce 2016 byl původní koncept nahrazen novým tlakovacím zařízením, které je sestaveno speciálně pro proces využití tlakování v potravinářském průmyslu. Tato technologie se nyní ve společnosti využívá pro zpracování zeleniny a ovoce při výrobě šťáv REFIT nebo zeleninových salátů. Ošetření potravin vysokým tlakem, tzv. paskalizace, nahrazuje pasteraci (ohřev potraviny k dosažení její trvanlivosti) a pro své vlastnosti je nazývána "technologiií třetího tisíciletí". Díky ní se vy, naši zákazníci, mohou na pultech setkat i s českými výrobky, které jsou zpracovány tak, aby byla co nejvíce zachována přirozená povaha výchozí suroviny (vitamíny, minerály a stopové prvky zeleniny).

Náš tradiční sortiment zahrnuje balené brambory a výrobky ze zpracovaných brambor, jednodruhovou chlazenou zeleninu a zeleninové směsi, zeleninové saláty, zeleninovo- ovocné šťávy a čerstvou nebo předvařenou hlívu ústřičnou. Pro zpracování brambor disponujeme mimo jiné bubnovou pračkou s vodním odkameněním a recirkulačním zařízením, třídičem velikostí, technologií abrazivního loupání v nerezovém provedení, válcovou osušovačkou, automatickými balícími stroji včetně dávkovacích zařízení apod. Skladování brambor probíhá v řízeném chladírenském skladu, což nám umožňuje uskladnit surovinu až do letních měsíců.